Детска Телерик Академия: 
дигитални науки и програмиране


Telerik Kids Academy

Детската Телерик Академия е национална образователна инициатива, която цели да събуди и запази интереса на учениците от 4 до 7 клас към дигиталните науки и програмирането.  Програмата помага на децата да развият ключови технологични умения и компетенции и да ги подготви за дигиталното бъдеще. 

В рамките на инициативата се организират редовни школи в 12 български града, за да могат максимално много деца да се докоснат до света на дигиталните технологии. Обучението във всички школи е безплатно. Учениците в Детската Телерик Академия могат да избират между 3 направления:

Детската Телерик Академия е част от водещата образователна организация Телерик Академия, която подготвя следващото поколение дигитални лидери.

Към момента в младежките програми се обучават над 1000 ученици на възраст 10-13 г. 80% от шампионите в най-малката възрастова категория на националните олимпиади и състезания по информатика (4-7 клас) са възпитаници на Детската Телерик Академия.Какви са основните дейности на Детската Телерик Академия?

  • Събужда интереса на учениците от детска възраст към дигиталните науки и програмирането;
  • Запознава децата с най-новите технологии, като изкуствен интелект, роботи, 3D принтери и други;
  • Обучава учениците как да защитават личните си данни и да се предпазват от опасностите в интернет;
  • Измества фокуса от любовта на децата спрямо компютърните игри към удоволствието да създаваш компютърни програми;
  • Подготвя следващите шампиони по информатика на България;
  • Подпомага по-ранното професионално ориентиране на децата;
  • Работи с местни преподаватели като им предоставя насоки и съдействие в учебния процес.

Свържете се с нас

За въпроси и контакт с екипа на Телерик Академия можете да ни пишете на: info@telerikacademy.com.