Детска Телерик Академия - програмиране за ученици


Детската Телерик Академия е национална образователна инициатива, която цели да събуди и запази интереса на учениците от 4-ти до 7-ми клас към компютърното програмиране и да подготви следващите български шампиони по информатика. Учениците на Детската Телерик Академия се обучават от опитни преподаватели, участват в онлайн състезания, официални турнири и се готвят за национални и международни олимпиади.

В рамките на инициативата се организират редовни курсове в по-големите български градове (вижте списък с всички актуални школи по програмиране), за да могат повече деца да се докоснат до света на програмирането и технологиите.  

Детската Телерик Академия е част от водещата образователна инициатива Телерик Академия, която предоставя практическо обучение по софтуерно инженерство и дигитални технологии за деца, ученици, студенти и специалисти от различни области.

Uroci po programirane za deca - Telerik Kids AcademyКакви са основните дейности на Детската Телерик Академия?

  • Събуждаме интереса на учениците от детска възраст към програмирането
  • Изместваме фокуса от любовта на децата спрямо компютърните игри към удоволствието да създаваш компютърни програми
  • Готвим учениците за национални и международни състезания по информатика 
  • Съдействаме за по-ранното професионално ориентиране на децата
  • Организираме школи по програмиране в по-големите български градове
  • Работим с местни преподаватели като и им предоставяме насоки и съдействие в учебния процес
  • Следим за качеството на преподаване и постоянно подобряваме нивото на обучение
  • Провеждаме тренировъчни онлайн състезания по програмиране 5 пъти годишно 
  • Подготвяме следващите шампиони по информатика на България