Условия за ползване на сайта

I.            Обща информация

Детската Телерик Академия е безплатна инициатива на „Телерик Академия“ ООД, гр. София („Телерик“). Като такава Академията е насочена към деца от трети до шести клас и включва школи по компютърно програмиране в цялата страна, водени от преподаватели, отговарящи на изискванията и критериите на Телерик Академия. Целта на Детската Телерик Академия е да събуди интереса на децата към програмирането и да им помогне да се развиват в тази област, като им предоставя съвременно и практическо обучение и ги подготвя за участие в национални и международни състезания и олимпиади.

Уебсайтът на Детската Телерик Академия включва подробна информация за провежданите курсове по програмиране, учебни материали за ученици и преподаватели, видео уроци. Чрез достъпа до уебсайта http://www.telerik-kids.com/ потребителят се обвързва с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях. В случай, че не сте съгласен/а с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

II.          Регистрация за обучение

Всеки родител, който желае детето му да изучава програмиране в Детската Телерик Академия, може да го запише чрез регистрационната форма, намираща се на сайта на инициативата.  Попълването на регистрационната форма и съгласието с настоящите Правила и условия на обучение са обвързващи за родителя и представляват обвързващо писмено волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис („ЗЕДЕП“). Родителят носи отговорност за попълване на неверни данни.

III.        Правила и методи на обучение

Следните правила и методи на обучение важат за организираните в София школи по програмиране. Те се провеждат в сградата на Телерик Академия, намираща се на адрес:  София, бул. „Александър Малинов“ 31.

  1. Родителите поемат отговорност за своите деца преди и след занятията в школата, както и по време на почивките. Родителите сами преценяват дали ще водят / взимат децата си от школата, или децата сами ще посещават уроците.
  2. Учениците са длъжни да спазват правилата за безопасност и дисциплина, както по време на обучението, така и в почивките.
  3. Учениците, които не спазват дисциплината и изискванията на преподавателя, могат да бъдат изключени от школата.
  4. Децата трябва да носят свой лаптоп. 
  5. Учениците трябва да имат инсталирана програмата codeblocks на своите компютри, за да могат да се упражняват и тренират наученото.
  6. Препоръчително е децата да си носят храна от вкъщи, тъй като в сградата няма подходящи места, където да си закупят закуска/обяд.
  7. Родителите имат възможност да остават по време на обучението, както и да идват за почивките в определените от преподавателя часове.
  8. Нито организаторите, нито ръководителят на школата, нито упълномощените за помощници (асистенти) лица поемат отговорност за децата извън учебната залата.
  9. Обучението в школата е напълно безплатно. Всички необходими материали: задачи, уроци, домашни и т.н. се публикуват в онлайн системата на Телерик Академия.
IV.        Изменение на общите условия за ползване на сайта

Академията има правото да променя или заменя настоящите общи условия за ползване на http://www.telerik-kids.com/.
        

 *Телерик Академия е инициатива на „Телерик Академия“ ООД, гр. София. За целите на настоящите Общи условия за ползване на уебсайта
http://www.telerik-kids.com/ всички права и задължения на Академията се считат такива спрямо „Телерик Академия“ ООД.

Последна дата на промяна: 20.04.2016 г.