Учител по призвание

март, 27, 2018

За Петя Миронова преподаването винаги е било най-желаната професия. Затова веднага след като завършва висшето си образование със специалност „Математика и информатика“, става учител по информатика и ИТ в родния си град Враца. Това че трябва непрекъснато да усъвършенства и повишава знанията си и да е в крак с динамично променящите се технологии, за да поддържа високо ниво на преподаване, я мотивира още повече. През 2015 г. се присъединява към екипа на Младежката Телерик Академия във Враца, където до момента безплатно обучение по програмиране са преминали над 120 деца. А от февруари ръководи новата ни програма по дигитални науки в региона.

Вижте какво кара Петя да обича професията си и как тя съумява да запали интереса на ученици от различни възрасти към програмирането и дигиталните технологии.

Petia Mironova - Telerik Kids Academy

Защо е необходимо учениците да се запознаят с дигиталните технологии и програмирането от ранна възраст?

Със или без наше участие децата започват да ползват дигитални технологии от съвсем ранна възраст. Те растат с технологиите и ги приемат за даденост, без която не могат. Ролята на програми като „Дигитални науки“ е да направи ползването на технологиите по-осъзнато, целенасочено, разумно и отговорно. Така учениците могат да се възползват от всички възможности, които технологиите им дават, без да поемат рискове.     

Коя е любимата част от работата ти в Детската Телерик Академия?

Когато обичаш професията си, даваш всичко от себе си. Учебните часове могат да бъдат изтощителни, но чувството на удовлетвореност от това, че си бил полезен и си предал знания, е голямо.

Също ми харесва концепцията на програмата „Дигитални науки“. Имаме поставени цели, план и учебно съдържание, но всичко подлежи на обсъждане и обмисляне, така че програмата да бъде гъвкава спрямо интересите на децата, за да бъде атрактивна и същевременно полезна.

Друга любима част от работата ми е комуникацията с позитивния екипа на Детската Телерик Академия. Работата с тях е приятна и спокойна. Липсва напрежението, което българският учител е приел за неизбежно в ежедневието си. Този екип показва как трябва да се работи за едно по-добро образование в България.

Petia Mironova Telerik Kids Academy Vratsa

За кого са подходящи програмите „Алгоритмично програмиране“ и „Дигитални науки“ и  на Детската Телерик Академия?

Преди стартирането на школата по алгоритмично програмиране имах опасения, че учениците в 4-5 клас ще приемат програмирането като твърде трудно. Но с подходящо подбрани задачи може да се запали интересът на децата и всички могат да овладеят основни знания в програмирането. В Детската Академия те развиват качества като задълбочено мислене, анализиране и решаване на проблеми, които са полезни за ученето им по всички предмети в училище. За да се справя ученикът отлично на състезания по информатика, е необходимо да възприеме програмирането като своя наука. Да му доставя удоволствие, да работи самостоятелно вкъщи и да се стреми към решаването на все по-сложни проблеми.

Програмата по дигитални науки е широко приложима и подходяща за всички деца, които се увличат от технологиите и са любознателни. Затова и интересът към пилотното издание на програмата във Враца беше голям. Проведохме входен изпит, след който започнахме обучението в Регионалната библиотека „Христо Ботев“ с 23 деца от 4 до 7 клас и от различни училища в града.

Petia_Mironova_Telerik_Kids_Academy_Vratsa

Какво учат децата в съответните програми?

В школата по алгоритмично програмиране се изучава езикът за програмиране C++, учениците решават задачи и участват в състезанията на Детска Телерик Академия. Състезанията са важен момент в програмата, защото те будят конкурентен дух у децата и стремеж да се развиват и представят все по-добре

Темите в програмата по дигитални науки са много разнообразни, като постоянно разчупваме рамките на уроците в училище. Основен момент е изграждането на дигитална култура у учениците с теми като безопасен интернет, поверителност и сигурност, взаимоотношения и комуникации, кибертормоз, дигитален отпечатък  и информационна грамотност. В рамките на програмата учениците разбират как да учат по-ефективно и създават самостоятелно първите си сайтове. Преди всичко помагаме на учениците да развият умения и компетенциите, които ще са задължителни за поколението на 21-ви век, независимо от професията.

Petia_Mironova_Telerik_Kids_Academy_Vratsa_4

Кое е най-ценното умение, което учениците усвояват в рамките на Детската Академия?

Детската Академия изгражда много и ценни умения у децата - от програмирането и писането на първи редове код, до решаването на сложни задачи. Не по-малко важни са развитието на паметта и способността за учене или пък уменията да използват мрежата пълноценно и отговорно като дигитални граждани.

Не на последно място учениците надграждат комуникационните си умения, като обсъждат въпроси, разказват си истории и дори спорят. Например, още в първата ни среща децата, които са от различни училища в града и на различни възрасти, много бързо се запознаха, намериха допирни точки и започнаха да общуват свободно.