Учебна програма на Детската Телерик Академия

Детската Телерик Академия въвежда своите ученици в основите на програмирането, учи ги как да мислят алгоритмично и ги запознава с конкретни техники по програмиране, като започва от начално ниво и постепенно надгражда предоставените знания.

 


Алгоритмично програмиране - учебна програма

Учебната програма по алгоритмично програмиране в Детската Телерик Академия включва запознаване на децата с програмния език C++ и създаване на несложни програми с него. Обучението подготвя учениците за успешно представяне на национални и международни състезания по информатика. На занятията по алгоритмично програмиране детето ви ще се запознае с:

  • Променливи, условни конструкции и цикли 
  • Низове и бройни системи
  • Алгоритми
  • Графи
  • Функции, рекурсия, пълно изчерпване
  • Масиви и сортиране

Разгледайте подробната програма в направление „Алгоритмично програмиране“