Онлайн уроци по програмиране


Разработка на игри

Курсът е насочен към децата, които искат не само да играят, но и да разработват компютърни игри. Участниците ще разработват несложни игри с HTML и ще овладяват основите на програмирането.

  • За начинаещи

Гледайте видео уроците

  • За напреднали

Гледайте видео уроците

Алгоритмично програмиране


Курсът запознава децата с програмния език C++ и ги подготвя за явяване на състезания и олимпиади по информатика. Участниците разработват първите си компютърни програми и се запознават с основните понятия и концепции в програмирането.

  • За начинаещи

Гледайте видео уроците

  • За напреднали

Гледайте видео уроците


Архив

  • „Разработка на игри“ - 2015/2016

Разгледайте учебните материали

  • „Алгоритмично програмиране“ - 2015/2016

Разгледайте учебните материали

  • „Алго академия на Телерик“

Разгледайте учебните материали