Школа по програмиране в София

За ученици от 4-ти до 7-ми клас

В Детска Телерик Академия децата плавно навлизат в програмирането, запознавайки се с компютъра като машина и процеси в нея, интернет, алгоритмите и основите на програмните езици. Обучението се провежда в две направления: „Алгоритмично програмиране“ и „Разработка на игри“. Занятията се провеждат веднъж седмично в учебния център на Телерик Академия в гр. София.


Кога стартират нови групи за начинаещи

Приемната кампания за учебната 2017-2018 г. приключи. 

Ако искате да сте сред първите научили за старт на обученията през 2018 г., запишете се тук


Kак да се включите в групите за напреднали

Децата, които вече са участвали в Детската Телерик Академия или имат знания по програмиране, могат да се обучават в групите за напреднали.


Как е организиран учебният процес

Занятията са изцяло практически насочени. Обучаващите се по алгоритмично програмиране ще се подготвят за националните състезания по информатика. Всички ученици на Детска Телерик Академия участват в тренировъчни онлайн състезания, в които да тестват знанията си по C++ и алгоритми.

Учениците в групите по разработка на игри ще създават свои компютърни игри на всяко занятие. В учебната програма са включени и изпити, целящи да проследят напредъка на учениците в програмирането. 


За по-големите

Всички гимназиални ученици могат да се обучават безплатно в Училищна Телерик Академия. Инициативата се провежда всеки месец в рамките на 3 последователни дни в учебните зали на Телерик Академия в гр. София. Курсистите, които искат да се включат в присъствена форма на обучение, следва да положат входен изпит. 


Оценяване

Курсистите в Детска Телерик Академия се явяват на квалификационни изпити през учебната година. Всички деца, които преминат изпитите успешно, продължат в следващ етап на обучение. Учениците, които не преминат успешно квалификациите или имат нужда да преговорят знанията си, имат възможност да се прехвърлят в група, отговаряща на нивото им.


Въпроси

Има ли още нещо, което искате да знаете за обучението в Детската Телерик Академия? Пишете ни на info@telerikacademy.com.