Често задавани въпроси

Детската Телерик Академия въвежда своите ученици в основите на програмирането, учи ги как да мислят алгоритмично и ги запознава с конкретни техники по програмиране, като започва от начално ниво и постепенно надгражда предоставяните знания.

  • Какви са изискванията към преподавателите в Академията?

  • Заплаща ли се участието на преподавателите?

  • Как се определя в кои български градове ще има школи по програмиране?

  • Кой организира цялостната дейност на школата?