Изисквания към ръководителите на школи по програмиране

Всички учители, част от преподавателската общност на Детската Телерик Академия, трябва да отговарят на следните критерии:

  • Да разполагат с компетенции, свързани с преподаването на информатика или сходна технологична дисциплина в българско начално, средно или висше учебно заведение
  • Да имат необходимите знания и опит да преподават компютърно програмиране и/или дигитални науки на деца от 4 до 7 клас
  • Да разполагат с достатъчно време и да проявяват силно желание да ръководят учебна школа по програмиране и/или дигитални науки към Детската Телерик Академия
  • Да имат силно изявени организаторски умения, тъй като ще координират изцяло дейността на школата
  • Не се изисква диплома за педагог
  • Наличието на предишен опит във воденето на подобни школи  по информатика и/или дигитални науки е плюс, но не е задължително

Документи за кандидатстване

Ако изявявате желание да се присъедините към преподавателския ни колектив, необходимо е да ни предоставите следните документи за кандитатстване:

  • Автобиография – опишете вашето образование и трудов опит
  • Мотивационно писмо – разкажете защо искате да се присъедините към Детската Телерик Академия и с какво ще допринесете за развитието ѝ. Обяснете защо е необходимо във вашия град да има подобна школа по програмиране и/или дигитални науки
  • Документ за ползване на зала/компютърен клуб (след одобрение)
  • Допълнителна информация (след одобрение)

За да одобрим откриването на една школа, тя трябва да стартира с около 20 ученика. Учениците могат да бъдат от различни училища и на различна възраст. Кандидатурите се изпращат по имейл до info@telerikacademy.com.